Vår vision


Sesams vision är att på ett inkluderande sätt utveckla individer, skapa värde och sätta färg på studenternas vardag under och efter studietiden. Med mod, inkludering och glädje ska Sesam bli en av Sveriges främsta studentföreningar
Sesams värdeord


Mod

Ordet mod symboliserar vad vi vill att alla våra medlemmar ska känna, därför uppmuntrar vi till initiativ, nytänkande och personlig utveckling. Att våga ser vi som nyckeln till att utmana och förbättra vår förening både för våra medlemmar och våra samarbetspartners.

Inkludering

Evenemang och aktiviteter som anordnas såväl som samarbeten som byggs upp ska präglas av inkludering och vi strävar efter att erbjuda något för alla.

Glädje

Glädjen ska genomsyra hela föreningen och vi vill erbjuda det som gör studietiden lite roligare. Våra medlemmar ska känna glädjen i alla situationer, oavsett vilken termin eller vilket program man studerar.