Fullmäktige och ledamöter

ÖREBRO STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE

Örebro studentkårs fullmäktige är organisationens högsta beslutande organ. Enkelt översatt är fullmäktige Örebro studentkårs egen riksdag. Fullmäktiges roll är i dag att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkår som organisation och verksamhet och ansvara över de heltidsarvoderade som väljs av fullmäktige. Varje ordinarie medlem i Örebro studentkår har rätt att skicka in punkter till fullmäktige. Fullmäktige utgörs av 41 ledamöter från varje kårsektion, ledamöterna väljs av kårsektionens medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan.

Mer om fullmäktige på Örebro studentkårs hemsida.

Örebro Studentkår
Placeholder image

Frågor?

Kontakta Vice ordförande
Alexander Barthelsson
Maila: viceordforande@sesamit.se

Eller skriv direkt till Sesams fullmäktigeledamöter
Maila: sesam.fum@orebrostudentkar.se

SESAMS FULLMÄKTIGELEDAMÖTER


Ida Andersson

Mail: Klicka här!

Sebastian Röhr

Mail: Klicka här!

Lovisa Alsterlund

Mail: Klicka här!

Alexander Luhmer-Berglund

Mail: Klicka här!

Malin Friberg

Mail: Klicka här!

Arvid Borelius

Mail: Klicka här!

SESAMS SUPPLEANTER


Emil Nannmark