Vårfinalen

En efterlängtad avslutningstradition

Något som saknats i denna sektion, men som medlemmarna uttryckt ett tydligt intresse för, är ett anständigt avslutningsevenemang inför sommaruppehållet. Inte nog med att studiemotivationen kan tryta under slutet av en lång termin, många studenter skiljs åt under sommarmånaderna när inte vardagen på universitetet längre utgör den naturliga mötesplatsen. I syfte att samla alla medlemmar en sista gång för terminen och tillsammans fira vårens slutförda arbete och den stundande sommaren, har sektionen under läsåret 2018/2019 tillsatt en ny kommitté som till avslutningen av vårterminen 2019 kommer att genomföra det vi alla längtat efter. Det är äntligen dags för Vårfinalen - det hittills största evenemanget i sektionens 25-åriga historia!

Vårfinalen är med andra ord ett helt nytt evenemang för Sesam. Benämningen Vårfinalen är den framträdande rubriken för de två delevenemangen, Vårbalen och Dagsfesten som kommer äga rum 18 och 19 maj 2018. Dessa tre evenemang kommer tillsammans ge alla sesamiter den bästa tänkbara avslutningen på vårterminen, Vårfinalen skulle således kunna betraktas som en liten festival.

Vårbalen, 18/5

“Vårbalen” är ett helt nytt evenemang. Som namnet antyder kommer det bli en bal på Örebro Slott, lördagen 18/5, som kommer genomsyras av en pampig, somrig och högtidlig atmosfär. Det kommer bli en helkväll på slottet med trerättersmiddag och underhållning för 150-200 gäster och eftersläpp med DJ och dansgolv för ytterligare 100 gäster. Eftersom det tidigare har saknats en stor, gemensam examenssittning för examinanderna, kommer de bli hedersgäster under denna festliga tillställning. Därför kommer alla examinander ha en reserverad plats på Vårbalen, vilken de naturligtvis kommer ha möjlighet att tacka nej till om de mot förmodan inte önskar delta. En annan nyhet med denna Vårbal är att alla sesamiter som köper en biljett kommer att erbjudas möjligheten att köpa en biljett åt någon som inte nödvändigtvis behöver vara medlem i Studentföreningen och Kårsektionen Sesam, t.ex. en anhörig eller vän. Tanken med detta är att fler utomstående ska få en inblick i hur studentlivet i Örebro ser ut, varpå en högtidlig bal på Örebro Slott kan ge ett gott intryck. Visionen är att en examen från Handelshögskolan vid Örebro universitet ska associeras med den praktfulla Vårbalen på Örebro Slott, med andra ord ett anständigt och minnesvärt avslut på studietiden.

Priset för en vårbalsbiljett kommer att vara 750 kronor. I denna biljett kommer, förutom Vårbalen, även inträde till Dagsfesten (Vårbalen och Open Air Day Festival) att ingå. Detta för att uppmuntra så många som möjligt att delta båda dagarna, samtidigt som det ger ett mervärde för Vårbalsbiljetten som i sig är dyrare än något annat evenemang som Sesam tidigare anordnat. För att motivera det höga priset är detta en given lösning.

Dagsfesten, 19/5

Dagen efter Vårbalen, söndagen 19/5, kommer nästa nya evenemang att arrangeras - “Dagsfesten”. Detta evenmang kommer äga rum på Frimis och inleds mitt på dagen med en brunch som kommer att kallas för “Vårbalsbrunchen”, vilket hänförs till Vårbalen som äger rum kvällen innan. Denna brunch är endast avsedd för sesamiter, eller de eventuella utomstående som utgjorde “plus ett-sällskap” till någon/några balgäst/er kvällen innan. Efter brunchen kommer Frimis öppna upp sitt evenemang Open Air Day Festival. Detta är, som namnet antyder, en mindre festival som kommer att hållas utomhus på stora scenen. Det kommer bli en festlig show med uppträdanden av flera artister, däribland 2017 års mest bokade artist - Brohug. Allt detta kommer äga rum under dagtid, mellan kl. 12.00-18.00.

Till Dagsfesten kommer ett flertal olika biljetter att erbjudas. För Vårbalsgäster kommer inträde till detta evenemang att ingå (se Vårbalen ). För övriga utan Vårbalsbiljett kommer två alternativ erbjudas: ett pass där Vårbalsbrunchen och inträde till Open Air Day Festival med Student-VIP ingår, för 250 kr (detta är vad som också ingår i Vårbalsbiljetten), och ett pass där enbart inträde till Open Air Day Festival utan Student-VIP ingår, för 100 kr.