Ska du studera ekonomi, statistik eller informatik?

Grattis!

Och varmt välkommen till Sesam!


Du är därmed en Sesamit och tillhör institutionen Handelshögskolan på Örebro universitet. Din tid på universitetet börjar med en introduktion där du får möjlighet att få bästa möjliga start på din studietid.


Introduktionen pågår i cirka fyra veckor och den är fullspäckad med aktiviteter. Veckorna innehåller allt från stadsvandring, beerpongturnering till sittningar med olika teman.

Introduktionsschema Aktivitetsbeskrivning

Följ även introduktionen i våra kanaler:

Introduktionsboken är nu i digitalt format!

Den exemplariska handboken för dig som nybliven Sesamit.

IntroK

Projektgruppen som planerar introduktionen är introduktionskommittén (IntroK). De har, precis som du, varit nya studenter och vet att det kan kännas både spännade och nervöst att komma till ett nytt universitet/ny stad.

Men du behöver inte oroa dig, de har planerat introduktionen så att du alltid ska känna dig delaktig, trygg, respekterad och glad under alla aktiviteter.

Karl-Johan & Louise

Svamp & General

Daniel & Molly

Aktivitetsansvariga

Lucas & Julia

Ekonomiansvariga

Magnus & Malin

Fadderansvariga

Tobias & Linnéa

Sponsoransvariga

Varmt välkommen till Sesam!