Fullmäktige och ledamöter

ÖREBRO STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE

Örebro studentkårs fullmäktige är organisationens högsta beslutande organ. Enkelt översatt är fullmäktige Örebro studentkårs egen riksdag. Fullmäktiges roll är i dag att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkår som organisation och verksamhet och ansvara över de heltidsarvoderade som väljs av fullmäktige. Varje ordinarie medlem i Örebro studentkår har rätt att skicka in punkter till fullmäktige. Fullmäktige utgörs av 41 ledamöter från varje kårsektion, ledamöterna väljs av kårsektionens medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan.

Handlingar inför fullmäktige hittar du genom att klicka på knappen nedan


Handlingar inför fullmäktige

Mer om fullmäktige på Örebro studentkårs hemsida.


Örebro Studentår
Placeholder image

Frågor?

Kontakta Vice ordförande
Linn Ellfolk

Maila: viceordforande@sesamit.se

SESAMS FULLMÄKTIGELEDAMÖTER


Elin Gustavson

Lovisa Göransson Ordning

Fredrik Rasmussen

Viktoria Sand

Kajsa Levén

Oscar Nilsson

SESAMS SUPPLEANTER


Anna Bjärkstedt

Emelie Adolfsson